Правила інтернет-магазину
УМОВИ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

1. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Покупець – фізична чи юридична особа, яка має намір придбати товари на сайті Інтернет-магазину.

Зареєстрований покупець — Покупець, який надав про себе Продавцю індивідуальну інформацію (прізвище, ім'я, по-батькові, адресу електронної пошти, номер телефону), яка може бути використана для оформлення Замовлення багаторазово. Ця інформація надається під час оформлення Замовлення.

Продавець - організація, що здійснює продаж товарів за допомогою Інтернет-магазину, розміщеного за адресою https://apolonics.com.ua

Інтернет-магазин — інтернет-сайт, на якому будь-який Покупець може ознайомитися з представленими Товарами, їх описом та цінами на Товари, вибрати певний Товар, спосіб оплати та доставки Товарів, оформити Замовлення.

Товар — це об'єкт купівлі-продажу, представлений до продажу в Інтернет-магазині за допомогою розміщення у відповідному розділі Інтернет-магазину.

Замовлення — оформлений запит Покупця на придбання та доставку за вказаною адресою Товарів, вибраних в Інтернет-магазині.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці умови продажу товарів в Інтернет-магазині (далі «Умови») визначають порядок купівлі Товарів через Інтернет-магазин фізичними або юридичними особами, що далі іменуються «Покупець»; при спільній згадці Продавець та Покупець також іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право- та дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення та виконання договору купівлі-продажу.

Замовляючи Товари через Інтернет-магазин, Покупець погоджується із цими Умовами.

Продавець залишає за собою право вносити зміни до цих Умов, у зв'язку з чим Покупець зобов'язується регулярно відстежувати зміни в Умовах, розміщених на сторінці Інтернет-магазину.

Покупець погоджується із цими Умовами шляхом проставлення відповідної позначки при оформленні Замовлення.

3. ОФОРМЛЕННЯ І ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

При оформленні Замовлення Покупець підтверджує, що ознайомлений із правилами продажу Товарів через Інтернет-магазин та надає Продавцю інформацію, необхідну для оформлення Замовлення.

Продавець виконує підготовку та відвантаження замовлених Товарів після отримання оплати.

У разі виникнення у Покупця питань щодо властивостей та характеристик Товару перед оформленням Замовлення Покупець повинен звернутися до Продавця за контактними даними Продавця, опублікованими на сайті Інтернет-магазину.

4. ОПЛАТА ТОВАРУ

Ціни в Інтернет магазині вказані за одну одиницю товару.

Оплата Товару Покупцем здійснюється в валюті, в якій ціна Товару була вказана на сайті Інтернет-магазину на момент оформлення замовлення.

Платником має бути сам Покупець. Оплати від третіх осіб не приймається. Оплата допускається лише одним із способів, запропонованих на сайті Інтернет-магазину під час оформлення замовлення. Інші методи оплати недоступні.

Договір купівлі-продажу вважається укладеним з оплати Покупцем замовлених Товарів.

6. ДОСТАВКА

Продавець докладе всіх зусиль для дотримання дати та часу доставки, зазначених у відповідному Замовленні, проте допускаються затримки у доставці через непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.

Щоб уникнути випадків шахрайства при врученні передплаченого Замовлення, покупець повинен пред'явити документ, що засвідчує особу.

7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

Обмін та повернення Товару здійснюється відповідно до чинного законодавства та правил обміну та повернення встановлених вендорами.

Можливість обміну або повернення товару узгоджується за номером телефону, опублікованим на сайті Інтернет-магазину.

8. ГАРАНТІЇ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних в Інтернет-магазині.

Продавець не відповідає за збитки Покупця, що виникли в результаті:

неправильної вказівки персональних даних,
неправомірні дії третіх осіб.
Покупець несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних при реєстрації замовлення в Інтернет-магазині.

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності Умов, внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити та запобігти розумним заходам.

В інших випадках, не передбачених п. Умовами, невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI, оформлюючи Замовлення в Інтернет-магазині, Покупець надає Продавцю згоду без застережень на обробку

персональних даних та підтверджує, що повідомлено про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету обробки даних, про можливість зміни мети обробки персональних даних Покупця, доступ до персональних даних третіх осіб, надання власником персональних даних часткового або повного права обробки персональних даних даних іншими суб'єктами відносин, пов'язаних з персональними даними, та про можливість розповсюдження персональних даних, на що Покупцем надано згоду.

Під час реєстрації замовлення в Інтернет-магазині Покупець надає про себе таку інформацію: прізвище, ім'я, адресу електронної пошти, номер телефону. Перелік даних, необхідних оформлення Замовлення, може бути змінений Продавцем в односторонньому порядку.

Продавець використовує отриману від Покупця інформацію:

для реєстрації Покупця в Інтернет-магазині;
для виконання своїх зобов'язань перед Покупцем;
для оцінки та аналізу роботи Інтернет-магазину.
Продавець має право використовувати технологію cookies. Cookies — це службова інформація, яка надсилається веб-сервером на комп'ютер користувача для збереження в браузері. Ця інформація застосовується для зберігання даних, специфічних для даного користувача та використовуваних веб-сервером для коректної роботи Інтернет-магазину. Cookies не містять конфіденційної інформації та не передаються третім особам.

Покупець надає Продавцю згоду на розсилку повідомлень про підтвердження, оплату, виконання та видалення замовлення, а також повідомлень рекламно-інформаційного характеру будь-яким способом.

Продавець отримує інформацію про IP-адресу відвідувача Інтернет-магазину. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.

Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Сайті у загальнодоступній формі, наприклад у вигляді відгуків до товарів.

10. ІНШІ УМОВИ

До відносин між Покупцем та Продавцем застосовуються положення чинного законодавства.

Покупець гарантує, що всі умови цих умов йому зрозумілі, і він приймає їх у повному обсязі.

У разі виникнення позитивних відгуків або претензій з боку Покупця він має звернутися до Продавця на електронну адресу, вказану на сайті Інтернет-магазину.

Усі суперечки сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів. У разі неможливості недосягнення угоди спір буде передано на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства.

Недійсність або недотримання однієї із Сторін будь-якого положення цих Умов не тягне за собою недійсність інших положень Умов.

Якщо Покупець не згоден хоча б з одним із положень цих Умов, він не має права користуватися Інтернет-магазином.